Quản lý sự kiện

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Bằng cấp: Cử nhân - Quản lý sự kiện
 • Thời gian học: 4 năm (1 năm International Foundation Year, 3 năm chuyên ngành)

MỤC TIÊU

 • Giúp sinh viên lĩnh hội được nền tảng kiến thức kinh doanh cơ bản, mô hình và kỹ thuật kinh doanh. Giúp cho sinh viên có được những kỹ năng cần thiết làm việc trong môi trường doanh nghiệp và quản lý sự kiện.
 • Sinh viên tốt nghiệp khóa học có thể hiểu chuyên sâu, có thể phân tích, đánh giá chức năng, quy trình của một công ty kinh doanh về mảng sự kiện.
 • Có thể ứng dụng các khái niệm về kinh doanh, quản lý sự kiện vào các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước.
 • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, phân tích số liệu, và tổ chức một sự kiện chuyên nghiệp .

CẤU TRÚC KHÓA HỌC VÀ CÁC MÔN HỌC

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4
 • English Presentation Skills
 • Academic Listening and Note-taking Skills
 • Soft Skills for Business
 • Introduction to Business Organizations
 • Academic Writing
 • English composition
 • Principles of Management
 • Modern Principles of Economics
 • Events Industry
 • Professional Skills Development 1
 • Event Marketing
 • Event Planning & Risk Assessments
 • Creative Event Design and Experience
 • Introduction to Management and Leadership
 • Staging Events 1
 • Staging Events 2
 • Research Design
 • Human Resource Management for Events
 • Integrated Marketing Communications
 • Professional Skills
 • Development 2
 • Business Ethics
 • Individual Research Project
 • Enterprise & Entrepreneurship for Events
 • Policy, Politics and Events
 • Contemporary Issues in Events
 • Event Impacts

Xem Khung chương trình chi tiết TẠI ĐÂY

HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Chương trình học áp dụng các phương pháp đánh giá theo hệ thống giáo dục Anh Quốc. Hệ thống này bao gồm 05 cấp độ:

 • First class (Xuất sắc)
 • Upper second class (Giỏi)
 • Lower second class (Khá)
 • Third class (Trung bình)
 • Fail (Không đạt)

Có nhiều hình thức kiểm tra đánh giá như: Kiểm tra Online, viết báo cáo, làm dự án, thuyết trình theo nhóm/ cá nhân,… Những hình thức này được tính điểm theo bảng dưới đây:

Thang điểm <40% 40 - 49% 50 - 59% 60 - 69% 70 - 100%
Mức độ Không đạt Third class
Trung bình
Lower second class
Khá
Upper second class
Giỏi
First class
Xuất sắc