LỊCH NHẬP HỌC 2021

 

 

Kỳ nhập học Khóa học Ngày nhập học

Đợt 1: 09/8 - 31/8/2021

Đợt 2: 01/9 - 30/9/2021

Khóa tiếng Anh 09/8/2021
Năm học Foundation 09/8/2021

Tháng 2/2022

Tháng 9/2022

(Năm 2 – Level 4)

2/2022

9/2022

Thời gian nhận hồ sơ (2021)

Đợt 1: từ 6/2021 - 01/8/2021

Đợt 2: từ 25/8/2021 - 25/9/2021