THÔNG TIN TUYỂN SINH

  • Chương trình Du học tại chỗ

    Chương trình Du học tại chỗ

    07/06/2021

    Chương trình du học tại chỗ tại Đại học Đông Á do trường Đại học Liverpool John Moores (UK) cấp bằng mang đến môi trường học tập hiện đại và hội nhập.

    Xem chi tiết